Så er det igen blevet tid til at sætte kryds i kalenderen, når foreningen Metal Royale afholder sin årlige generalforsamling d. 4. juni kl. 17 på Radar.
 
Har du lyst til at høre mere om hvad det indebærer bl.a. at lave Royal Metal Fest, og hvordan hele maskinen kører rundt? Vil du engagere dig i det Aarhusianske metalmiljø, og være med til at lave en festival? Har du lyst til at få indflydelse på hvem der skal sidde i bestyrelsen, eller har du selv lyst til at stille op?
– så er det bare med at dukke op.
 
Dagsorden:
– Valg af dirigent og referent.
– Formandens beretning.
– Regnskabet forelægges til godkendelse.
– Indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen.
– Eventuelt.
 
Ved du allerede nu at du vil stille op til bestyrelsen, så er du velkommen til at skrive en mail til administration@metalroyale.dk.
Det er også muligt at stille op på selve dagen.
– Forbered gerne et par ord om hvem du er, samt hvad du kan bidrage med.
 
Man er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål, lægge op til debat og komme med gode ideer.
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingens afholdelse. Forslag indkommet senere kan af generalforsamlingen optages til
behandling.
Mail til administration@metalroyale.dk.
 

Vi giver den første øl/vand, og der vil derefter være gode priser i baren!

– Vel mødt!