Foreningen Metal Royale indkalder hermed til årets generalforsamling. Det foregår mandag d. 3. juni 2019 kl. 19:30.
Vi har desværre lidt svært ved at finde en lokation lige i øjeblikket, så denne tilgår snarest.

Har du lyst til at høre mere om hvad det indebærer bl.a. at lave Royal Metal Fest, og hvordan hele maskinen kører rundt? Vil du engagere dig i det Aarhusianske metalmiljø, og være med til at lave en festival? Har du lyst til at få indflydelse på hvem der skal sidde i bestyrelsen, eller har du selv lyst til at stille op?

Så er det bare med at dukke op!

Hvis du har lyst til at stille op til bestyrelsen, så kan du læse mere om hvad det indebærer lige her!
Vi vil meget gerne høre fra dig inden generalforsamlingen, hvis du stiller op.

Dagsorden:
– Valg af dirigent og referent.
– Formandens beretning.
– Regnskabet forelægges til godkendelse.
– Indkomne forslag.
– Valg til bestyrelsen.
– Eventuelt.

Man er selvfølgelig altid velkommen til at stille spørgsmål, lægge op til debat og komme med gode ideer.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før  generalforsamlingens afholdelse. Forslag indkommet senere kan af generalforsamlingen optages til behandling.

Send dit forslag på mail til administration@metalroyale.dk.

Vel mødt!